American Express i American Express Gold Card kartice

PBZ Card i AKZVU osigurali su Vam izdavanje osobnih kartica American Express (zelene) ili American Express Gold Card (zlatne), bez upisnine i članarine za prvu godinu članstva. Pogodnost se ostvaruje na niže naveden način:

 • Popuniti pristupnicu, ovisno o odabranoj vrsti kartice
  – Osobna American Express kartica (zelena)
  – Osobna American Express Gold Card kartica (zlatna)

 • Ispisati obrazac na pisaču, detaljno popuniti te potpisati
 • Uz pristupnicu priložiti fotokopije ili izvornike potrebnih dokumenata:

  • Preslika članske iskaznice Alumni kluba ZVU
  • Preslika osobne iskaznice ili putovnice
  • Originalna platna lista, ovjerena preslika liste ili ovjerena potvrda o primanjima
  • Potvrda o visini mirovine (odrezak mirovine) ili bankovni izvadak iz kojeg je vidljivo da se radi o uplati mirovine [ukoliko postoji]
  • Razrez poreza i dokaz o članstvu u određenom udruženju slobodnih zanimanja [ukoliko postoji]
 • Pristupnicu s pratećom dokumentacijom poslati poštom na adresu:
  n/p gđa. Mirjana Dobrinić
  PBZ Card, Odjel novog članstva
  Radnička cesta 44, 10000 Zagreb

Osobna American Express kartica

BESPLATNO
za prvu godinu članstva

American Express Gold Card kartica

BESPLATNO
za prvu godinu članstva

* Za slučaj da član Alumni kluba ne ispunjava uvjete za izdavanje kartice, PBZ Card pridržava pravo odbiti izdavanje kartice pojedinom članu. Pravo korištenja kartice članu Alumni kluba može biti ograničeno ili opozvano prema uvjetima navedenima u Ugovoru o korištenju kartice. Više informacija te opće i posebne uvjete korištenja kartica potražite na http://www.pbzcard.hr