Prof. emer. Predrag Keros (FOTO: B.I. / ZVU)
Profesor emeritus Predrag Keros (1933. – 2018.) rođen je u Zagrebu 1933. godine. Diplomirao je 1958. godine na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, a potom je završio poslijediplomski studij eksperimentalne biologije na Prirodoslovno matematičkom fakultetu u Zagrebu, te je obranio magistarski rad 1970. godine. Završio je specijalizacije iz opće kirurgije (1965.), ortopedije (1969.) i neurokirurgije (1978.). Radio je kao asistent na Zavodu za anatomiju (1960 – 1965.), a potom je izabran za docenta (1965.), izvanrednog profesora (1970.) i redovnog profesora (1973).

U Klinici za neurokirurgiju KBC Zagreb bio je pročelnik Polikliničkog odjela sa Centrom za suzbijanje boli (1976. -1998.). Umirovljen je 1998. godine, a 2001. godine je izabran za profesora emeritusa Sveučilišta u Zagrebu pri Medicinskom fakultetu. Prof. Keros bio je ugovorni profesor za predmet Anatomija na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu, te na Tekstilno-tehnološkom fakultetu u Zagrebu.

Redoviti je član Hrvatske akademije medicinskih znanosti, te član Hrvatskog društva anatoma i histologa, Hrvatskog neurokirurškog društva, Svjetske udruge neurokirurga (WFNS), Europskog udruženja neurokirurga (EANS), Hrvatskog društva ergonoma, Hrvatskog antropološkog društva. Sudjelovao je i bio voditelj znanstvenih projekata. Objavio je 406 znanstvenih i stručnih radova u domaćim i inozemnim časopisima, a aktivno je sudjelovao s izlaganjima na 96 kongresa i znanstvenih skupova u zemlji i inozemstvu. Objavio niz udžbenika iz područja anatomije i fiziologije za učenike srednjih škola te studente Zdravstvenih studija. Dobitnik nagrade grada Zagreba za 2009. godinu te posebne nagrade Zdravstvenog veleučilišta, čiji je Laureat od 2013. godine. Dobitnik je i Državne nagrade za znanost za životno djelo za razvoj biomedicinskih znanosti 2010.

Danas, knjižnica Zdravstvenog veleučilišta s ponosom nosi njegovo ime, a bista s njegovim likom, djelo akademskog kipara Nikole Vudraga, nalazi se u parku Zdravstvenog veleučilišta u Mlinarskoj 38. Prof. emer. Predrag Keros, preminuo je 23. veljače 2018. godine. Svojim znanstvenim opusom, vedrim karakterom i djelima ostati će u trajnom sjećanju generacijama bivših studenata.