Upravni odbor

Adriano Friganović

Adriano Friganović

dr.sc., mag.med.techn.
predsjednik Alumni kluba

Boris Ilić

Boris Ilić

mag.med.techn.
potpredsjednik Alumni kluba

Margareta Begić

dipl.physioth.
tajnica Alumni kluba

Voditelji strukovnih razreda

Ana Marija Hošnjak

Ana Marija Hošnjak

dipl.med.techn.
voditeljica strukovnog razreda Sestrinstva

Zeljka Lubina

Željka Lubina

bacc.radiol.tech.
voditelj strukovnog razreda
Radiološke tehnologije

Bruno Cvetković

dr.sc., dipl.san.ing.
voditelj strukovnog razreda
Sanitarnog inženjerstva

Margareta Begić

dipl.physioth.
voditeljica strukovnog razreda Fizioterapije

Antea Ćavar

bacc.therap.occup.
voditeljica strukovnog razreda Radne terapije

Lidija Rukavina

Lidija Rukavina

bacc.med.lab.dg.
voditeljica strukovnog razreda
Medicinsko-laboratorijske dijagnostike