Upravni odbor

Adriano Friganović

Adriano Friganović

dipl.med.techn.
predsjednik Alumni kluba

Boris Ilić

Boris Ilić

dipl.med.techn.
potpredsjednik Alumni kluba

Josip Knezić

bacc.therap.occup., bacc.physioth.
glavni tajnik Alumni kluba

Voditelji odjela strukovnih razreda

Ana Marija Hošnjak

Ana Marija Hošnjak

dipl.med.techn.
voditeljica odjela strukovnog razreda Sestrinstva

Tomislav Stanković

Tomislav Stanković

bacc.radiol.tech.
voditelj odjela strukovnog razreda
Radiološke tehnologije

Ana Marija Ladiš

bacc.san.ing.
voditelj odjela strukovnog razreda
Sanitarnog inženjerstva

dr.sc. Snježana Schuster

voditeljica odjela strukovnog razreda Fizioterapije

Antea Ćavar

bacc.therap.occup.
voditeljica odjela strukovnog razreda Radne terapije

Silvana Piškor

bacc.med.lab.dg.
voditeljica odjela strukovnog razreda
Medicinsko-laboratorijske dijagnostike