ZAGREB – Simpozij u organizaciji Strukovnog razreda fizioterapije Alumni kluba Zdravstvenog veleučilišta (AKZVU) održan je 14. lipnja 2022. pod nazivom Multidisciplinarni pristup u palijativnoj skrbi. Uz sudionike prisutne uživo u prostorijama Zdravstvenog veleučilišta, skupu je prisustvovalo i oko stotinjak sudionika na daljinu, u izravnom prijenosu putem Zoom platforme.

Ispred udruženja, skup su pozdravili dopredsjednik, Boris Ilić, dipl.med.techn. te voditeljica strukovnog razreda fizioterapije Margareta Begić, dipl.physioth. nakon čega je otvoren radni dio simpozija s predavanjima Olivere Kapetanović, dipl.soc.rad. iz Udruge LaVerna pod naslovom Volonteri u palijativnoj skrbi; Gordane Marković Štirjan, dr.med.spec.int.med. iz Specijalne bolnice za plućne bolesti Zagreb naslova Prikaz bolničke palijativne skrbi te naposljetku s predavanjem Andreja Petranovića, dr.med. te Kristine Škalec, mag.med.techn. naslova Rad mobilnog palijativnog tima.

Kao i prethodne Alumni edukacije, simpozij je bio besplatan za sve Alumni članove i studente Zdravstvenog veleučilišta te prijavljen za bodovanje Hrvatskoj komori medicinskih sestara (6 bodova za aktivno, 4 boda za pasivno sudjelovanje), kao i Hrvatskoj komori fizioterapeuta – za sudionike prisutne uživo.

Ovim putem zahvaljujemo svim predavačima i sudionicima na interesu i sudjelovanju. Posebno zahvaljujemo i volonterima AKZVU, studentima studija fizioterapije Zdravstvenog veleučilišta –  Matiji Begiću, Stelli Marjan te Leu Markoviću.