ZAGREB Edukacija u organizaciji Strukovnog razreda radiološke tehnologije Alumni kluba Zdravstvenog veleučilišta (AKZVU) održan je 26. rujna 2022. pod nazivom Primjena rendgenskog zračenja u transfuzijskoj medicini. Uz sudionike prisutne uživo u prostorijama Zdravstvenog veleučilišta, skupu je prisustvovalo i oko pedesetak sudionika na daljinu, u izravnom prijenosu putem Facebook Live platforme.

Ispred udruženja, skup su pozdravili dopredsjednik, Boris Ilić, dipl.med.techn., pred. te voditeljica strukovnog razreda radiološke tehnologije Željka Lubina, bacc.rad.techn. nakon čega je otvoren radni dio simpozija s predavanjima Mateje Vinković, dr.med. iz Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu pod naslovom Transfuzijom uzrokovana bolest presatka protiv primatelja; Željke Lubina, bacc.rad.techn. iz Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu naslova Primjena rendgenskog zračenja u transfuzijskoj medicini te naposljetku s predavanjem Tomislava Viculina, dipl.ing., stručnjaka za medicinsku fiziku naslova Dozimetrijski postupci za osiguranje kvalitete ozračivanja krvnih pripravaka.

Održana edukacija bila je besplatna za sve Alumni članove i studente Zdravstvenog veleučilišta te prijavljena za bodovanje Hrvatskoj komori medicinskih sestara te Hrvatskoj komori fizioterapeuta, za sudionike prisutne na edukaciji uživo.

Ovim putem zahvaljujemo svim predavačima i sudionicima na interesu i sudjelovanju. Posebno zahvaljujemo i volonterima AKZVU, studenticama Zdravstvenog veleučilišta Pauli Cvenić te Anđeli Kovač.