Poštovani članovi,
nastavno na današnji razoran potres M6.4 u Gradu Sisku i Petrinji, u kontaktu smo sa nadležnim službama te ćemo sutra tijekom dopodneva sve zainteresirane članove izvijestiti o mogućnostima sudjelovanja u pružanju medicinske podrške u zahvaćenom području.
Ovim putem prvenstveno pozivamo sve članove – prvostupnike i diplomante sestrinstva sa licencom Hrvatska komora medicinskih sestara kao i ostale članove drugih usmjerenja, da popune obrazac iz nastavka te će ovisno o potrebama biti kontaktirani: https://bit.ly/3pCio1Z u koordinaciji sa lokalnim tijelima.
Napominjemo kako je ovo poziv isključivo članovima. Sve druge zainteresirane civilne volontere molimo da više informacija o mogućnostima volontiranja potraže na stranicama Hrvatskog Crvenog križa i objavama u medijima.
Kao stručno udruženje sa više od 1.000+ članova, diplomanata svih zdravstvenih profesija, stojimo na raspolaganju i svim drugim službama za podršku oko organizacije i koordinacije pružanja zdravstvene podrške tijekom ovog događaja.