Slava Šepec rođena je 06. 12.1955., u Podrutama, Novi Marof. Srednju školu za medicinske sestre i tehničare završila je 1974. u Varaždinu, Višu školu za medicinske sestre u Zagrebu 1980.godine. Završetkom treće godine studija, 2003. godine stekla je naziv prvostupnica sestrinstva. Završetkom petogodišnjeg specijalističkog studija „Menadžment u sestrinstvu“ 2008. godine stekla je naziv diplomirana medicinska sestra.

Prvo radno iskustvo bilo je na odjelu intenzivne skrbi Instituta za plućne bolesti na Golniku, Republika Slovenija, a potom u Klinici za plućne bolest Jordanovac, najprije kao smjenska sestra, a potom glavna sestra odjela i Kliničke bolnice Jordanovac. Nakon spajanja s KBC -Zagreb, obnaša dužnost glavne sestre Klinike za plućne bolesti Jordanovac, KBC-Zagreb.

Bila je član radne grupe za izradu Akreditacijskih standarda i edukator edukatora za uvođenje Akreditacijskih standarda u bolničke zdravstvene ustanove u Agenciji za akreditaciju i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite, Ministarstva zdravlja, 2011. i 2012. godine. Edukator i mentor zdravstvene njege, Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu, je od 1986. godine.

Djelujući na stručnom planu u Hrvatskoj komori medicinskih sestara, autor je, suradnik i recenzent brojnih publikacija, od kojih se posebno ističu Sestrinske dijagnoze 1 i 2 (sa suradnicima) te Standardizirani postupci u zdravstvenoj njezi. Jedan od najvažnijih projekata koje je vodila je izrada Sestrinske dokumentacije i njezinog elektroničkog oblika.

Aktivno sudjeluje na stručnim sestrinskim skupovima kao organizator i predavač. Bila je član tima unutarnje ocjene provođenja akreditacijskih standarda u KBC-u Zagreb, mentor zdravstvene njege studentima sestrinstva, te edukator za uvođenje sestrinske dokumentacije.

Od 2008. godine je dopredsjednica Komore i predsjednica Stručnog vijeća. Stručno djeluje u Hrvatskom pulmološkom društvu HUMS-a, a od 2011. godine u Hrvatskom torakalnom društvu, a od 23.05. 2016. godine izabrana je za predsjednicu Hrvatske komore medicinskih sestara. Od 2018. godine postaje i aktivnim članom Alumni Zdravstvenog veleučilišta.

Sjećaš se svojih studentskih dana? Imaš uspješnu karijeru? Javi se.

Pošalji nam svoju priču