ZAGREB — Volonteri AKZVU i studenti Zdravstvenog veleučilišta: Matija Čunović, Katarina Husarek, Petra Ilić te Valentino Loborec, na protekoj su indukcijskoj ceremoniji Alpha Alpha Gamma ogranka prestižnog međunarodnog udruženja Sigma Nursing, postali prvi studenti-članovi u Hrvatskoj.

Podsjetimo, Sigma Theta Tau International – Sigma (grč. storgé – ljubav , tharsos – snaga, i timé – čast) međunarodno je počasno udruženje medicinskih sestara i tehničara te druga najveća međunarodna sestrinska organizacija s približno 135,000 aktivnih članova. Prvi hrvatski ogranak – Alpha Alpha Gamma, osnovan je u svibnju 2020. godine na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu.

Članstvo u Sigmi je meritorno te se ostvaruje isključivo temeljem poziva. Prijem u članstvo moguć je u kategoriji iznimnog profesionalca (eng. Nurse Leader) za već istaknute članove sestrinske profesije ili studente koji se upisuju temeljem postignutog akademskog uspjeha.