Hrvatski nacionalni savez sestrinstva ugostio je uvažene predavače te ostale polaznike 4.Međunarodnog kongresa pod nazivom “IDENTITET MEDICINSKE SESTRE U SVJETLU PROMJENA ZDRAVSTVENOG SUSTAVA”. Kongres se održao u Hotelu Olympia u Vodicama, 07.-10. studenoga 2019. godine.

Neke od izlaganih tema vezane su uz hitnu medicinu, etičke i moralne aspekte sutrašnjeg sestrinstva, palijativnu medicinu, neurokirurgiju te ginekologiju. Gostujući predavači Maria-Teresa Parisotto (ESNO, EDTNA/ERCA) te Eva Barkestad (Danderyds Sjukhus AB, Stockhom) održale su predavanja na tematiku novih tehnologija te etičkih aspekata kulturalnih razlika.

Potpredsjednik Alumni kluba Zdravstvenog veleučilišta, Boris Ilić, dipl.med.techn. održao je predavanje na temu “Alumni klub – značaj stvaranja mreže bivših studenata” prezentirajući vizije i ciljeve Alumni tima. Govoreći o dosadašnjim postignućima Klub broji više od 1000 članova, bivših studenata Zdravstvenog veleučilišta, više od 25 tečajeva, seminara i kongresa organiziranih sa svrhom edukacije i podizanja razine kvalitete skrbi u svakidašnjem radu. Naglasak je također na brojnim pogodnostima naših partnera i suradnika koje članovi Kluba ostvaruju jedinstvenom iskaznicom. Spomenuti su noviteti poput elektronske rezervacije karata za stručne skupove, tečaje i seminare te jedinstven sustav slanja potvrdnica za sudjelovanje na istima.

Predsjednik Hrvatskog nacionalnog saveza sestrinstva i Alumni kluba Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu, Adriano Friganović, dipl.med.techn. gostovao je u emisiji Dobar dan Hrvatska 11. studenog 2019. Govora je bilo o ciljevima i viziji Kongresa održanog u Vodicama te o budućnosti sestrinstva u Hrvatskoj.